آگهیو
آگهیو
بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها

توضیحات آگهی

ماه عزا رسیده و دل ها پر از غم است
مشکی به تن کنید که ماه محرّم است
پیراهن سیاه عزاداری حسین(ع)
احرام نوکری تمامی عالم است
ماه محرّم آمده خیمه به پا کنید
دلهای ما حسینیّه ی بزم ماتم است
فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد