آگهیو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 33019
آگهیو
بچه گربه

توضیحات آگهی

بچه گربه بیریتیش آنفولد ۶۵ روزه. غذاخور.مادر پدرش بچه های خودمن. جای جیش بلده. تحویل در کلینیک بعد از تست سلامت و انگل تراپی. شناسنامه دار.