آگهیو
آگهیو
تمام وسایل ناخن ب صورت یک جا ونو

توضیحات آگهی

تمام وسایل ناخن ب صورت یکجا فروخته میشود نو هستند و بعضیاشون ۱،۲بار استفاده شدن
مثل سوهان برقی،سوهان دستی،یووی،زیردستی،ساک ناخن،عینک،لاک،لاکژل،میزناخن، استند،صندلی و……..