آگهیو
آگهیو
راهکارهای توان یابی موجود برای افراد دچار قطع عضو

توضیحات آگهی

از دوستان عزیزی که متأسفانه تجربه قطع انگشت شون رو به هر دلیلی دارن تقاضا میشه برای شرکت در یک پروژه تحقیقاتی در مورد راهکارهای نوین توان یابی انگشت دستشون با من تماس بگیرن. قطعا از زحمات این عزیزیان بطور مقتضی قدردانی خواهد شد.