آگهیو
آگهیو
فیلمبرداری عکاسی محضر عقد تولد مراسم

توضیحات آگهی

* عکاسی و فیلمبرداری عقد محضری

* عکاسی و فیلمبرداری نامزدی

* عکاسی و فیلمبرداری تولد

* عکاسی و فیلمبرداری مراسم های درون منزل

* همراه با تدوین و میکس و مونتاژ فیلم ، ساخت کلیپ ، رتوش عکس

* چاپ عکس

** قبول همکاری با محضرهای عقد ** *

قیمت مناسب * * همه مناطق*