آگهیو
آگهیو
منشی خانم مسلط به کامپیوتر

توضیحات آگهی

از خانم منشی مسلط به office و autocad جهت همکاری در شرکت تاسیساتی واقع در میدان ولیعصر با حقوق مزایا وزارت کار و بیمه دعوت به عمل می آید.