آگهیو
آگهیو
نرم افزار باسکول

توضیحات آگهی

این نرم افزار برای باسکول های عمومی و جاده ای طراحی شده است . هدف از تولید این نرم افزار
سرعت بخشیدن و آسان نمودن عملیات توزین توسط کاربر می باشد.
۱.معرفی ماشین و تجهیزات با امکان تعیین مشخصات آن ( نوع ماشین , خالی بار)… ,
۲.امکان توزین یک مرحله ای و ۲ مرحله ای و متفرقه و چاپ برگه باسکول آن
۳.امکان تعریف کرایه حمل , هزینه باسکول , هزینه بارگیری برای هر توزین
۴.امکان توزین دستی ( بدون اتصال به نمایشگر باسکول)
۵.امکان تهیه گزارشات توزین به صورت روزانه , ماهانه , ساالنه
۶.امکان تهیه لیست توزین های یک ماشین و یا یک کاال
۷.امکان تعریف درصدهای ارزش افزوده و اعمال آن در رسید های توزین
۸.امکان اتصال به انواع نمایشگر های باسکول رایج در بازار و تنظیم آن توسط خود کاربر
۹.امکان تعریف کاربر در سیستم و تعیین سطح دسترسی برای هر کدام
۱۰.امکان تهیه گزارش از میزان کارکرد صندوق برای هر روز
۱۱.امکان طراحی گزارشات و برگه های باسکول توسط خود کاربر
برای توضیحات بیشتر به سایت مراجعه کنید
www.ussgroup.ir