آگهیو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 35720
آگهیو

توضیحات آگهی

مقداری وسایل جوش co2 مدادی مسی نقطه جوش
شعله پوش
گاز پخش کن
نازل یک دهم