آگهیو
3,900,000 تومان
شماره آگهی: 15129
آگهیو
پک دوربین داهوا

توضیحات آگهی

۲ دوربین ۴/۵۰۰/۰۰۰
۴دوربین ۵/۸۰۰/۰۰۰
۶ دوربین ۷/۰۰۰/۰۰۰