آگهیو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 35721
آگهیو

توضیحات آگهی

سیم ۱.۵در۴ ۲۶متر
سیم کولر ۱در۴ده متر
سیم ۲در۲.۵ده متر ‌
سیم ۲در۱.۵ متر۸