آگهي رايگان آگهيو
لنز های تماسی

تشخیص بیماری از طریق لنز های تماسی اخبار روز پزشکی

بر اساس مقاله اخیر کانادایی ، محققان و دانشمندان می توانند لنزهای تماسی آینده را برای شناسایی سرطان ها ، درمان بیماری ها و جایگزینی صفحه های دیجیتال طراحی کنند. مقاله جدید منتشر شده ، ” فناوری های تماس با لنزهای آینده” نام دارد ، یکی از جامع ترین بررسی ها در مورد پیشرفت در لنزهای […]